Firma KRUFIN s.r.o. vznikla v roce 2003 s cílem poskytnout práci lidem se zdravotním znevýhodněním a nabídnout jiným firmám tzv. náhradní plnění.

Původním zaměřením firmy byl velkoobchod drogerií a zpočátku zde pracovalo 6 zaměstnanců, kteří do firmy přešli z firmy Julius Krupa - LORD, jež na trhu působila od r. 1994. V r.2005 se přidala výroba mycích a čistících prostředků, uváděných na trh pod chráněnou značkou largo. Vzhledem k rostoucímu počtu zákazníků, zvyšujícímu se objemu výroby a většímu počtu zaměstnanců již nestačily stávající pronajaté prostory, a tak v roce 2006 za pomoci dotace od MPSV a podpory města Sokolov začala stavba nové provozovny, která  byla dokončena v létě 2007.

o společnostio společnostio společnosti

Aktuality

V sekci náhradní plnění je ke stažení rezervační smlouva na náhradní plnění pro rok 2019

Hledáme zaměstnance, přednostně se zdravotním postižením,

podrobnosti v sekci " VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA"

V záložce náhradní plnění najdete rezervační smlouvu na NP pro rok 2018.

Pouze na základě této smlouvy vám můžeme poskytnout náhradní plnění!

Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2017

Dne 1. 10. 2017 nabyde účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která přináší  změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Změny se týkají plnění této povinnosti formou tzv. náhradního plnění, tj. odebírání výrobků a služeb nebo realizace zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo odosob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením.

Předmět právní úpravy

Novela stanoví, že dodavatel může náhradní plnění dodat odběrateli pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí

Evidence, včetně postupu pro zadávání příslušných údajů je k dispozici na webových stránkách MPSV od 1. 10. 2017.

V této souvislosti žádáme všechny naše zákazníky, kteří mají zájem o poskytnutí NP pro rok 2017, aby neprodleně vyplnili a na naši adresu odeslali rezervační smlouvu, která je k dispozici v sekci náhradní plnění. Pouze na jejím základě bude poskytnuto NP.

Přijmeme pracovníky na pozici:

výrobní dělnice na kompletaci kosmetických obalů      kontakt na 739 059 059 paní Muszuláková

 

 

 

Kontakty

KRUFIN s.r.o.
Vítězná 2201, 356 01 Sokolov

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
pod č. výpisu 15415/2004 odd. C, vložka 14851

IČO: 26353342
DIČ: CZ26353342

Otvírací doba:
po - pá: 7:00 - 15:30
so, ne: zavřeno

Jednatelé

Julius Krupa
608 449 711
e-mail: krufin(zavináč)seznam.cz

Alena Krupová
777 207 799
e-mail: krupova(zavináč)krufin.cz

   

Velkoobchod

odpovědná vedoucí

Radomíra Pejclová

352 676 541, 777 207 797         

 

Kateřina Svobodová

352 661 834, 733 125 504

 

Renata Šubertová

352 661 026

 


e-mail: obchod(zavináč)krufin.cz

     
       

Náhradní plnění:

Alena Krupová

352 629 673, 777 207 799

krupova(zavináč)krufin.cz

Jídelna:

Andrea Jelínková

734 232 067

jidelna(zavináč)krufin.cz

Mýdla:

Kateřina Bedrnová

731 650 593

bedrnova(zavináč)krufin.cz